Unipos hệ địa chỉ

 • Báo cháy UniPOS – Catalogue tổng hợp
 • IFS7002 – Tủ báo cháy địa chỉ 1 loop UniPOS
 • IFS7002 – Tủ báo cháy địa chỉ 2 loop UniPOS
 • IFS7002 – Tủ báo cháy địa chỉ 4 loop UniPOS
 • IFS7002 – Tủ báo cháy địa chỉ 6 loop UniPOS
 • IFS7002 – Tủ báo cháy địa chỉ 8 loop UniPOS
 • IFS7002R – Tủ hiển thị phụ cho tủ báo cháy địa chỉ IFS7002
 • FD7110 – Đầu báo nhiệt cố định địa chỉ
 • FD7120 – Đầu báo nhiệt gia tăng địa chỉ
 • FD7130 – Đầu báo khói địa chỉ
 • FD7160 – Đầu báo khói + nhiệt kết hợp địa chỉ
 • FD7150 – Nút nhấn địa chỉ
 • FD7201S – Module định địa chỉ cho đầu báo thường + đầu báo nhiệt địa chỉ (không cấp nguồn)
 • FD7201S – Module định địa chỉ cho đầu báo thường (có thể cấp nguồn)
 • FD7203 1-1 – Module giám sát – điều khiển 1 ngõ vào + 1 ngõ ra
 • FD7203 3-6 – Module giám sát – điều khiển 3 ngõ vào + 6 ngõ ra
 • FD7203 10 – 16 – Module giám sát – điều khiển 10 ngõ vào – 16 ngõ ra
 • FD7203R Module điều khiển 1 ngõ ra (NO/NC)
 • Intellectual – Phần mềm đồ họa UniPOS
 • FD7204 Loa báo cháy kèm đèn chớp địa chỉ
 • DB7100 Đế đầu báo địa chỉ
 • DB7100S Đế đầu báo địa chỉ cho module FD7201S
top