Tài liệu UNIPOS

♦ FD7110 – đầu báo nhiệt cố định địa chỉ

♦ FD7120 – đầu báo nhiệt địa chỉ

♦ FD7130 – đầu báo khói địa chỉ

♦ FD7150 – nút nhấn báo cháy địa chỉ

♦ FD7160 – đầu báo khói kết hợp nhiệt địa chỉ

♦ FD7201S – module địa chỉ cho đầu báo thường

♦ FD-7201S – module định địa chỉ tích hợp đầu báo nhiệt địa chỉ

♦ FD7203 3-6 – module điều khiển giám sát 3 in 6 out

♦ IFS7002-1 loop trung tâm báo cháy địa chỉ

♦ IFS7002-2 loop trung tâm báo cháy địa chỉ

♦ IFS7002-4 loop trung tâm báo cháy địa chỉ

♦ IFS7002R tủ hiện thị phụ LCD

♦ IFS7002-6 loop trung tâm báo cháy địa chỉ

♦ IFS7002-8 loop trung tâm báo cháy địa chỉ

 

top