Mô tả

Trung tâm báo cháy Horing QP112

Xem và tải Cataloge: Trung tâm báo cháy Horing QP112

Thông số kỹ thuật trung tâm báo cháy Horing QP112

–  Trung tâm báo cháy Horing QP112 nguồn: 220V AC, 50/60Hz

–  Battery Capacity: 24V /1.2Ah

–  Số lượng đầu báo nhiệt kết nối: không giới hạn *Except electronic-type

–  Số lượng đầu báo khói kết nối: 30/zone *Horing Lih manufactured

–  Dòng ra tối đa: 1 A

–  Điện trở cuối đường dây: 4.7 kΩ

–  Vật liệu: 1.2mm thép nhẹ

–  Dimensions (H x W x D) mm 203 x 273 x 72