Trung tâm báo cháy báo cháy 20 kênh (zone)

  • Mã:C-600-4FP

Thương hiệu: MULTRON

Mô tả

Trung tâm báo cháy báo cháy 20 kênh

Xem catalogue

Trung tâm báo cháy báo cháy 20 kênh cáp CFP của Bảng báo cháy được thiết kế để EN54 phần 2 & 4 tiêu chuẩn Modular trong xây dựng, cung cấp linh hoạt cho phù hợp với yêu cầu của khách hàng