Trung tâm báo cháy báo cháy 20 kênh (zone)

Trung tâm báo cháy báo cháy 20 kênh (zone)

Trung tâm báo cháy báo cháy 20 kênh

Xem catalogue

Trung tâm báo cháy báo cháy 20 kênh cáp CFP của Bảng báo cháy được thiết kế để EN54 phần 2 & 4 tiêu chuẩn Modular trong xây dựng, cung cấp linh hoạt cho phù hợp với yêu cầu của khách hàng

Các tin khác
  • Tổng hợp những ứng dụng cần dùng trong hệ thống chữa cháy FM-200
  • Thiết bị chữa cháy FirePro Hochiki
  • Bảng thiết bị báo cháy Hochiki