Nút ấn báo cháy khẩn cấp hệ địa chỉ FD7150

Nút ấn báo cháy khẩn cấp hệ địa chỉ FD7150

Nút nhấn khẩn cấp hệ địa chỉ

– Tích hợp bộ cách ly (isolator) chống ngắn mạch.
– Vỡ kính khi sử dụng (có thể thay thế mặt kính)
– Có khóa kiểm tra

 

Các tin khác
  • Tổng hợp những ứng dụng cần dùng trong hệ thống chữa cháy FM-200
  • Thiết bị chữa cháy FirePro Hochiki
  • Bảng thiết bị báo cháy Hochiki