Module cách ly SCI L

  • Mã:Mã sản phẩm: SCI

Thương hiệu: HOCHIKI

xuất xứ: Mỹ

Tiêu chuẩn: UL, FM

Mô tả

Module cách ly SCI

Xem và tải Cataloge: DCP-SCI: Module cách ly

Module cách ly SCI L được lắp trên đường loop, kiểm tra dòng ngắn mạch; Cách ly nếu đường loop bị chạm chập.

Nếu dòng binh thường rờ-le sẽ đóng, nếu phát hiện ngắn mạch rờ-le sẽ hở.

Khi phát hiện ngắn mạch led vàng sẽ sáng.