Hộp kích hoạt xả khí FM-200

Hộp kích hoạt xả khí FM-200

Product Description

Hộp kích hoạt xả khí FM200

Hộp kích hoạt xả khí ST-05 là một bộ thiết bị bao gồm bình kích, công tắc áp lực, van điện từ và Terminal Block. Sản phẩm được lắp đặt sẵn trong một hộp vỏ thép. Khi xảy ra cháy, tủ trung tâm sẽ truyền tín hiệu đến van điện từ. Van này sẽ kích hoạt và phá vỡ bình kích. Lúc này khí được xả ra từ bình kích sẽ tác động lên van chọn vùng và bình chứa khí. Tiếp đó công tắc áp lực sẽ nhận áp lực từ đường dẫn khí và chuyển thành tín hiệu điện khí, sau đó nó sẽ đánh dấu ví trí xả khí và báo về tủ điều khiển.

 

Để được tư vấn chi tiết về Hộp kích hoạt xả khí ST-05 vui lòng liên hệ:

CTY CP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THĂNG LONG
Địa chỉ: 84 Miếu Đầm, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
Email: HuyenTrang@phongchaythanglong.vn
SĐT: 0966.264.114

Tài liệu tham khảo: TCVN 7161 Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống

Khí chữa cháy Tên hóa học Công thức CAS số Tiêu chuẩn áp dụng
CF3I Trifloiođometan CF3I 2314-97-8 ISO 14520-2
FK-5-1-12 Đođecaflo-2-metylpen-tan-3-one CF3CF2(O)CF(CF3)2 756-13-8 ISO 14520-5
HCFC hỗn hợp A ISO 14520-6
  HCFC-123 Điclotrifloetan CHCL2CF3 306-83-2
  HCFC-22 Clo điflometan CHCLF2 75-45-6
  HCFC-124 Clotetrafloetan CFCLFCF3 2837-89-0
Isopropenyl-1-metyl-cyclohexen C10H16 5989-27-5
HFC 125 Pentafloetan CHF2CF3 354-33-6 ISO 14520-8
HFC 227 ea Heptaflopropan CF3CHFCF3 2252-84-8 TCVN 7161-9
HFC 23 Triflometan CHF3 75-46-7 ISO 14520-10
HFC 236 fa Hexaflopropan CF3CH2CF3 27070-61-7 ISO 14520-11
IG-01 Argon Ar 74040-37-1 ISO 14520-12
IG-100 Nitơ N2 7727-37-9 TCVN 7161-13
Nitơ (50%) N2 7727-37-9
IG-55 Argon (50%) Ar 74040-37-1 ISO 14520-14
Nitơ (52%) N2
IG-541 Argon (40%) Ar  74040-37-1 ISO 14520-15
Cacbon dioxit (8%) CO2 124-38-9

 

Các tin khác
  • Tủ điều khiển máy bơm chữa cháy ở đâu chất lượng?
  • Nguyên lý phòng cháy chữa cháy cần tuân thủ trong ngôi nhà xưởng
  • Nguyên tắc hoạt động của những thiết bị báo khói báo cháy độc lập không dây
  • Tổng hợp những ứng dụng cần dùng trong hệ thống chữa cháy FM-200
  • Thiết bị chữa cháy FirePro Hochiki