Đầu báo khói – nhiệt Multron Serries C600

Đầu báo khói – nhiệt Multron Serries C600

Đầu báo khói – nhiệt Multron Serries C600

Đầu báo khói – nhiệt Multron Serries C600 các máy dò có hoạt động ổn định và đáng tin cậy chống lại báo động giả. Điện áp hoạt động rộng cho cả Hệ thống An ninh và Hỏa hoạn

Các tin khác
  • Tổng hợp những ứng dụng cần dùng trong hệ thống chữa cháy FM-200
  • Thiết bị chữa cháy FirePro Hochiki
  • Bảng thiết bị báo cháy Hochiki