Chuông báo cháy VF4033-10

Thương hiệu: VES

Xuất xứ: Mỹ

Mô tả

huông báo cháy VF4033-10

Ordering Codes Part number             VF4033-10                                    VF4034-10                                                VF4035-10

Description                        Fire Alarm Bell in 6” housing            Fire Alarm Bell in 10” housing       Fire Alarm Bell mounting box for outdoor use