Chuông báo cháy VF4033-10

Chuông báo cháy VF4033-10

huông báo cháy VF4033-10

Ordering Codes Part number             VF4033-10                                    VF4034-10                                                VF4035-10

Description                        Fire Alarm Bell in 6” housing            Fire Alarm Bell in 10” housing       Fire Alarm Bell mounting box for outdoor use

Các tin khác
  • Tổng hợp những ứng dụng cần dùng trong hệ thống chữa cháy FM-200
  • Thiết bị chữa cháy FirePro Hochiki
  • Bảng thiết bị báo cháy Hochiki