Chuông báo cháy 24v

Chuông báo cháy 24v

Chuông báo cháy 24v

Xem catalogue
Chuông báo cháy 24v

Chuông báo cháy 24v Điện áp hoạt động 24Vdc (Phân cực) Phạm vi điện áp 20 đến 28Vdc Dòng hồi quy 0A Dòng báo động ≤ 30 mA Âm thanh Mức đầu ra 95 dB tại 3m

Các tin khác
  • Tổng hợp những ứng dụng cần dùng trong hệ thống chữa cháy FM-200
  • Thiết bị chữa cháy FirePro Hochiki
  • Bảng thiết bị báo cháy Hochiki