Chuông báo cháy 24v

  • Mã:AVD-C403

Thương hiệu: MULTRON

Mô tả

Chuông báo cháy 24v

Xem catalogue
Chuông báo cháy 24v

Chuông báo cháy 24v Điện áp hoạt động 24Vdc (Phân cực) Phạm vi điện áp 20 đến 28Vdc Dòng hồi quy 0A Dòng báo động ≤ 30 mA Âm thanh Mức đầu ra 95 dB tại 3m