Bo mở rộng 1 loop cho FireNET Plus lon6

Bo mở rộng 1 loop cho FireNET Plus lon6

Bo mở rộng 1 loop cho FireNET Plus lon6

Xem và tải Cataloge: Bộ mở rộng 1 loop cho FireNET Plus lon6

Mô tả sản phẩm Bo mở rộng 1 loop cho FireNET Plus lon6

• Thêm một vòng SLC cho FireNET Plus (loạt FNP-1127E) bảng điều khiển

• Các loop SLC có khả năng cảm biến 127 / modules, cộng với 127 căn cứ âm vang tương tự, với tổng tiềm năng của 254 địa chỉ

• Bảng điều khiển FireNET Thêm 1127E hỗ trợ một FNP-1127-SLC, tổng cộng của hai vòng SLC mỗi bảng

• Hỗ trợ Class A và phương pháp B dây mỗi NFPA 72 Styles 4, 6, và 7 (Style 7 yêu cầu
cách ly)

• giám sát đầy đủ và năng lượng giới hạn vòng SLC

• Hỗ trợ DCP Hochiki của (kỹ thuật số truyền thông Protocol)

• Cùng chức năng như xây dựng trong vòng lặp của FireNET Thêm vào bảng điều khiển

• Sử dụng dây tiêu chuẩn; che chắn cặp / xoắn là không cần thiết trên vòng SLC

Các tin khác
  • Kiểm định vòi chữa cháy
  • KIỂM ĐỊNH BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY
  • PHÍ KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PCCC
  • Tổ chức công tác kiểm định phương tiện PCCC
  • Quy trình kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC