Bộ lập trình địa chỉ Hochiki TCH-B100-NS

Bộ lập trình địa chỉ Hochiki TCH-B100-NS

Product Description

Bộ lập trình địa chỉ Hochiki TCH-B100-NS

 

Bộ lập trình địa chỉ Hochiki TCH-B100-NS, dùng để cài đặt địa chỉ và đọc địa chỉ thiết bị để có thể sử dụng trên các cảm biến và modules. Điện áp làm việc: 9VDC

APPLICATION
TCH-B100 is designed for use with all analog sensors and modules.

ADDRESS SETTING

1. Install sensor onto programmer, ensuring that sensor protrusions align with programmer grooves.
2. Press the left gray button to switch programmer on. A battery check message will appear followed by the device’s address (Unprogrammed sensors will read address 127).
3. Set the required address by incrementing the left and right gray buttons (the display will show three red flashing dots if the address being programmed is different from the device’s current address).
4. When the desired address is present, press the red button to store that address. The three red dots on the display will no longer be present.

Các tin khác
  • Kiểm định vòi chữa cháy
  • KIỂM ĐỊNH BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY
  • PHÍ KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PCCC
  • Tổ chức công tác kiểm định phương tiện PCCC
  • Quy trình kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC